Туристична компанія «ТамТур»
ТамТур — там, де ти Є!
Наш графік роботи кожен день з 09:00 - 20:00. Кожні 10% з доходу ми відправляємо через програму «United 24» на допомогу ЗСУ.
(067) 446-75-35 - Валентина
  • 3578
  • 1

Богуслав

Богуслав - одне з найдавніших міст Укра­їни, що веде свою історію з часів Київської Русі, коли воно входило до складу оборонної системи Київського кня­зівства. Овіяне легендами, оспіване в народних піснях та думах місто над Россю зачаровує своїми краєвидами мешканців міста та його гостей.

Звідки ж походить назва міста? Легенд же про саму назву існує кілька, бо місто має давню і цікаву історію. Наприклад, ще ра­ніше місто звалося «Боєславом» тому, що в цих місцях досить часто відбувалися бої з пече­нігами, хозарами, половцями. Декотрі роз­глядають Богуслав як складне слово - "бой" або "буй" (у значенні "дужий", "сильний"). Ще й понині часто від сільських людей мож­на почути назви «Буслав» або «Буслав'я»

Сьогодні Богуслав - історичне місто район­ного підпорядкування, розташоване на бере­гах річки Рось, за 2 км від однойменної стан­ції, на півдні Київської області.

Відстань до Києва - 123 км.

Територія міста становить 1539,5 га.

Стародавня історія, місцеві традиції, непов­торні міські ландшафти не залишають байду­жими тих, хто завітав на берег красуні Росі. А богуславчани люблять і шанують своє рід­не місто, яке, незважаючи на "поважний" вік, залишається юним і привабливим.

Територія Богуслава заселена здавна. В урочищі Городок знайдено три римські монети II століття нашої ери, а в межах лівобережної частини міста збереглися залишки давньо­руського городища ХІ-ХІП століть.

Богдан Хмельницький кілька разів обирав Богуслав місцем свого перебування з військами. Був він тут у 1651, 1654, 1655 та 1656 роках. Влітку 1654 року зустрічав у Богуславі антиохійського патріарха Макарія, який їхав до Москви. В одному з палаців Богуслава і приймав Хмельницький патріарха. З Богуслава Хмельницький написав кілька листів до російського царя та патріарха Никона, видав тут кілька універсалів. У 1654 році жителі Богуславщини присягли на вірність російському царю.

У післяреформений період у Богуславі ін­тенсивно розвивалися капіталістичні відно­сини. Виникли нові промислові підприємст­ва: суконна та воскобійна фабрики (1866 р.). У другій половині XIX століття в Богуславі продовжувала зростати промисловість та тор­гівля.

У 19І0 р. тут налічувалося 6 підприємств фабрично-заводського типу. У 1913 році в місті діяли три суконні фабрики, машино­будівний, пивоварно-медовий і цегельний заводи, цукеркова фабрика, три млини.

В місті налічується 33 пам'ятники історії, культури і архітектури. Серед них - пам'ятки архітектури: "кам'яниця" початку XVIII століття, будинок фабриканта Покраса XIX сто­ліття, православний храм Троїцької церкви XIX століття.

Серед пам'яток історії - будинок, в якому з 1885 р. по 1986 р. проживала письменниця Марко Вовчок, тут розташований її меморі­альний музей, на подвір'ї встановлено по­груддя; будинок, у якому в 1807 році наро­дився і провів дитячі роки художник І.М. Сошенко, в трьох кімнатах знаходиться мемо­ріальний музей художника, на подвір’ї вста­новлено погруддя знаменитого земляка.

Найближчі тури 1

Дивовижний Богуслав та гора Тотоха
  • 11
  • 12287
  • 10
(104 голоси, в середньому: 3.8 з 5)
06.07.24 (1 активний день)
900 грн
Детальніше і замовити
Актуально