Туристична компанія «ТамТур»
ТамТур — там, де ти Є!
Працюємо для Вас кожен день з 09:00 до 21:00, неділя — вихідний.
(096) 010-99-77(093) 607-53-09
  • 3533
  • 1

Богуслав

Богуслав - одне з найдавніших міст Укра­їни, що веде свою історію з часів Київської Русі, коли воно входило до складу оборонної системи Київського кня­зівства. Овіяне легендами, оспіване в народних піснях та думах місто над Россю зачаровує своїми краєвидами мешканців міста та його гостей.

Звідки ж походить назва міста? Легенд же про саму назву існує кілька, бо місто має давню і цікаву історію. Наприклад, ще ра­ніше місто звалося «Боєславом» тому, що в цих місцях досить часто відбувалися бої з пече­нігами, хозарами, половцями. Декотрі роз­глядають Богуслав як складне слово - "бой" або "буй" (у значенні "дужий", "сильний"). Ще й понині часто від сільських людей мож­на почути назви «Буслав» або «Буслав'я»

Сьогодні Богуслав - історичне місто район­ного підпорядкування, розташоване на бере­гах річки Рось, за 2 км від однойменної стан­ції, на півдні Київської області.

Відстань до Києва - 123 км.

Територія міста становить 1539,5 га.

Стародавня історія, місцеві традиції, непов­торні міські ландшафти не залишають байду­жими тих, хто завітав на берег красуні Росі. А богуславчани люблять і шанують своє рід­не місто, яке, незважаючи на "поважний" вік, залишається юним і привабливим.

Територія Богуслава заселена здавна. В урочищі Городок знайдено три римські монети II століття нашої ери, а в межах лівобережної частини міста збереглися залишки давньо­руського городища ХІ-ХІП століть.

Богдан Хмельницький кілька разів обирав Богуслав місцем свого перебування з військами. Був він тут у 1651, 1654, 1655 та 1656 роках. Влітку 1654 року зустрічав у Богуславі антиохійського патріарха Макарія, який їхав до Москви. В одному з палаців Богуслава і приймав Хмельницький патріарха. З Богуслава Хмельницький написав кілька листів до російського царя та патріарха Никона, видав тут кілька універсалів. У 1654 році жителі Богуславщини присягли на вірність російському царю.

У післяреформений період у Богуславі ін­тенсивно розвивалися капіталістичні відно­сини. Виникли нові промислові підприємст­ва: суконна та воскобійна фабрики (1866 р.). У другій половині XIX століття в Богуславі продовжувала зростати промисловість та тор­гівля.

У 19І0 р. тут налічувалося 6 підприємств фабрично-заводського типу. У 1913 році в місті діяли три суконні фабрики, машино­будівний, пивоварно-медовий і цегельний заводи, цукеркова фабрика, три млини.

В місті налічується 33 пам'ятники історії, культури і архітектури. Серед них - пам'ятки архітектури: "кам'яниця" початку XVIII століття, будинок фабриканта Покраса XIX сто­ліття, православний храм Троїцької церкви XIX століття.

Серед пам'яток історії - будинок, в якому з 1885 р. по 1986 р. проживала письменниця Марко Вовчок, тут розташований її меморі­альний музей, на подвір'ї встановлено по­груддя; будинок, у якому в 1807 році наро­дився і провів дитячі роки художник І.М. Сошенко, в трьох кімнатах знаходиться мемо­ріальний музей художника, на подвір’ї вста­новлено погруддя знаменитого земляка.

Найближчі тури 1

Дивовижний Богуслав та гора Тотоха
  • 5
  • 11047
  • 11
(58 голосів, в середньому: 3.7 з 5)
24.04.21 (1 активний день)
03.05.21 (1 активний день)
23.05.21 (1 активний день)
29.05.21 (1 активний день)
12.06.21 (1 активний день)
24.07.21 (1 активний день)
21.08.21 (1 активний день)
11.09.21 (1 активний день)
500 грн
Детальніше і замовити
Нове!